0
Close

Giỏ hàng của bạn

Khuyến mãi hot, chỉ có trong ngày. Mua ngay mua ngay.

Mua chim tặng lồng khi mua khách hàng mua chim ở cửa hàng. Cụ thể như sau: Khi mua chào mào khách hàng sẽ được tặng một sản phẩm lồng chim chào mào tự chọn. Khi mua chích chòe khách hàng sẽ được tặng một sản phẩm lồng chim tự chọn. Khi mua vẹt khách hàng sẽ được tặng một sản phẩm lồng chim tự chọn. Khi mua các loại chim khác khách hàng sẽ được tặng một sản phẩm lồng chim bằng mây tự chọn.

Bình luận